Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Správy

Dokumenty

Vyhodnocovacie správy:

Správa o skúsenostiach s výročnými správami a verejnými odpočtami rozpočtových organizácii a príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy: