Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Krúžok varenia

Prebudíme v našich deťoch skrytých kuchárov!

Krúžok varenia je zameraný na osvojenie si základných teoretických poznatkov a praktických zručností potrebných k úspešnému zvládnutiu prípravy jednoduchých jedál.

Cieľom krúžku je vzbudiť u detí záujem k vareniu, naučiť ich zásady bezpečnosti, udržiavanie čistoty a poriadku pri varení. Spoločne sa naučia aj etiketu stolovania.