Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Rehabilitácia

Rehabilitácia

Rehabilitácia – fyzioterapia, zdravotná telesná výchova

V rámci nadštandartných terapií poskytujeme v našom zariadení cielenú rehabilitačnú starostlivosť. Rehabilitácia prebieha kontinuálne s ostatnými terapiami. Terapie sú indikované odbornými lekármi (neurológ, rehabilitačný lekár …) a dôraz je kladený na individuálne telesné a mentálne schopnosti detí, žiakov.

 

Využívame procedúry vodoliečebné, elektroliečebné, rašelinové zábaly, parafín, formy suchého tepla, klasické masáže, loptovú facilitáciu, techniky tak manuálne ako aj na neurofyziologickom základe.

Rehabilitačná starostlivosť prebieha komplexne v súlade s individuálnym vzdelávacím plánom, v spolupráci s dieťaťom, žiakom, jeho zákonným zástupcom, pedagógmi …

 

Rehabilitácie, cvičenia sa realizujú individuálnou aj skupinovou formou.

Viac informácii sa dočítate kliknutím nižšie na jednotlivé položky.