Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria – Exkurzia v Galérii P.M.Bohúňa v LM

Dnes pre IV. triedu posledná exkurzia v tomto šk.roku…Nová výtvarná technika,ktorú sa naučili, určite prispeje k zlepšeniu vzťahu žiakov k výtvarnému umeniu… zaujímavá bola aj výstava fotografií vo výstavnej sieni…určite sa utvorili aj priateľstvá medzi žiakmi IV. a I. triedy-boli na tejto peknej akcii spoločne!