Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Zameranie

Zameranie
  • Denne dochádzajúci klienti
  • Týždenné a dvojtýždňové pobyty na základe dohody so zákonným zástupcom
  • Deti s kmeňovou adresou detského domova
  • Diagnostické pobyty
  • Doba pobytu bude určovaná podľa závažnosti primárneho postihu a sekundárnych postihov a ich kombinácií po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa (rodič, adoptívny rodič, opatrovník dieťaťa, osoba, ktorej na základe rozhodnutia príslušného súdu bolo dieťa zverené do výchovy)