Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaléria-Návšteva obecného úradu

Naši žiaci na vecnom učive a vlastivede získavajú užitočné informácie z rôznych oblastí života. Tentokrát sa učili o obci a samospráve, jej úlohách, organizácii a fungovaní. Dnes sme navštívili Obecný úrad v Liptovskom Jáne, kde nás privítal pán starosta Mgr. Juraj Filo. Porozprával nám o histórii, erbe a kronike obce, ukázal nám obradnú miestnosť a zodpovedal zvedavé otázky detí. Priblížil nám jeho bežný pracovný deň, vysvetlil štruktúru obecného úradu a zoznámil nás s prácou obecného zastupiteľstva.

Ďakujeme pánovi starostovi za ochotu a spoluprácu.