Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Snoezelen

S radosťou môžeme povedať, že od októbra je otvorená naša nová SNOEZELEN miestnosť.
Cieľom zriadenia SNOEZELEN miestnosti v našom zariadení bolo vytvoriť pre deti a žiakov s autizmom a inými pervazívnymi poruchami, so závažným telesným, mentálnym postihnutím a iným zdravotným znevýhodnením multisenzorickú miestnosť, ktorá im sprostredkuje spôsobom pre ňu jedinečným intenzívny percepčný a emočne hlboko podfarbený zážitok v atmosfére uvoľnenia a dôvery.
Zo srdca ďakujeme našim sponzorom, rodičom a kolegom, ktorí sa na realizovaní miestnosti podieľali🥰