Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Kategória: Nezaradené

Podpora školy prostredníctvom 2%

Ako podporiť našu školu 2%?

 

Naše zariadenie zbiera 2% na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytovanie komplexnej starostlivosti prostredníctvom Komunitnej nadácie Liptov, a preto potrebujeme doklad (kópiu vyhlásenia), aby Vaše 2% putovali práve k nám.

V prípade, ak sa rozhodnete darovať 2% práve nášmu zariadeniu, poprosíme Vás:

  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (nezabúdajte na podpis daňovníka)
  • Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“
  • Kópiu Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby odovzdajte, resp. pošlite triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa alebo pošlite na mail: szsil.jan@com
  • Do 30.04.2024 je potrebné obe tlačivá zaslať poštou, resp. osobne doručiť na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska alebo k nám do školy
  • Link na vyhlásenie nájdete na:

https://www.knl.sk/2-z-dane

 

Ďakujeme

 

 

 

 

 

Mgr. Adriána Tkáčová

riaditeľka školy

Spolupráca s DM

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať dm drogéria Slovensko za sponzoring vo forme produktov. Forma takéhoto sponzoringu je pre nás veľmi cenná.
Deti aj zamestnanci majú z produktov veľkú radosť a sú pre ne ako vianočným darčekom.
Zo ❤️ ďakujeme.

 

Snoezelen
S radosťou môžeme povedať, že od októbra je otvorená naša nová SNOEZELEN miestnosť.
Cieľom zriadenia SNOEZELEN miestnosti v našom zariadení bolo vytvoriť pre deti a žiakov s autizmom a inými pervazívnymi poruchami, so závažným telesným, mentálnym postihnutím a iným zdravotným znevýhodnením multisenzorickú miestnosť, ktorá im sprostredkuje spôsobom pre ňu jedinečným intenzívny percepčný a emočne hlboko podfarbený zážitok v atmosfére uvoľnenia a dôvery.
Zo srdca ďakujeme našim sponzorom, rodičom a kolegom, ktorí sa na realizovaní miestnosti podieľali🥰