Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Kontakty

Riaditeľ:
Mgr. Adriána Tkáčová

Mobil: 0911 890 055
szsil.jan@gmail.com

Zástupkyňa riaditeľa ŠMŠI:
Mgr. Ivana Karelová

Mobil: 0903 602 373
zastupcasmsl.jan@gmail.com

Adresa:
Kúpeľná 97
032 03  Liptovský Ján
Slovenská republika

Webová stránka:
www.szsilj.sk

Facebook:
Špeciálna materská škola internátna, Liptovský Ján