Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Materská škola

Materská škola

Zhrnutie všetkých aktuálnych akcií si môžete pozriet na facebook stránke 
Špeciálna materská škola internátna L. Ján

Po kliknutí na .pdf dokument sa Vám zobrazia fotky a popis ku konkrétnej akcii.

Školský rok 2017 /2018

Ako vyzeral náš Ovocný deň v škôlke

Pripravovali sme zdravý Zeleninový šalát v škôlke

Absolvovali sme návštevu – Návšteva mestskej knižnice

Nazreli a videli sme aj – Múzeum Janka Kráľa

Fotografie z akcie – Karneval 2018

Dentálnu hygienu sme zvládli na jednotku – Prednáška o dentálnej hygiene

Pečenie medovníčkov a iných koláčov

Mik, Mik, Mikuláš – bol u nás 🙂 – Navštívil nás MIKULÁŠ

Zaujímavé rozprávanie o živote zvierat v lese Lesná pedagogika

Školský rok 2015/2016

Naši predškoláci – tretia ŽABKA (dokument PDF)