Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Aktivity

Ročný plán aktivít v ŠMŠI Liptovský Ján

Školský rok 2019/2020

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY:

 • 2x do mesiaca v stredu – Muzikoterapia
 • 2x do mesiaca v stredu – Záujmový krúžok varenia a pečenia „Malí kuchári“
  (tieto 2 krúžky sa budú striedať v mesiaci každú stredu)
  ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Trieda: I., II., III. I., VIII.
Ročník:
 • I. – deti a žiaci s PAS
 • II. – deti vo veku 3 – 5 rokov
 • III. – deti vo veku 6 – 7 rokov
 • I. – 1. ročník – A variant
           – 2. ročník – A variant
 • VIII.
Školský rok: 2019 / 2020 2019 / 2020
Triedny učiteľ:
 • I. – Mgr. Jana Madliaková
 • II. – Mgr. Adriána Tkáčová
 • III. – Mgr. Barbora Dideková
 • Mgr. Beáta Jantošová
 • Bc. Monika Dorušincová

 

MESIAC AKTIVITA
SEPTEMBER
 • Hry a zábavné činnosti na školskom dvore – trampolína, súťaže, loptové hry, kreslenie na asfalt, kolobežky a pod.
 • Návšteva galérie v obci Liptovský Ján
OKTÓBER
 • Rodičovské stretnutie (plenárne)
 • Súťaž o najkrajšieho šarkana
 • „Veselo s gitarou“ – téma: Jeseň
 • Medzinárodný deň starších ľudí – výzdoba darčekov pre klientov domova dôchodcov
NOVEMBER
 • Podpora zdravia ústnej dutiny – prednáška zdravotnej sestry ústnej hygieny (alternatíva sanitka Falck)
 • Deň výživy – zdravá strava s Dominikou Multáňovou, fitness majsterkou
 • Výroba lampiónov + večerný pochod
DECEMBER
 •  Pečenie vianočných koláčov (medovníky, koláče z lineckého cesta) – tvorivé dielne
 • Návšteva Mikuláša + vianočná besiedka
 • „Veselo s gitarou“ – téma: Zima
JANUÁR
 • „Zimné radovánky“ (hry a súťaže vonku)
 • Zhotovenie kŕmidiel pre vtáčiky
 • „Hravo s dopravou“ – dopravné stanoviská v interiéri školy
FEBRUÁR
 • Tvorivé dielne detí: „Valentín v škole“
 • „Veselá dielňa“ – tvorba masiek na karneval
 • Karneval (program pre deti a rodičov)
MAREC
 • Beseda s preventistkou štátnej polície – téma podľa ponuky
 • Návšteva liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
 • Školská recitačná súťaž
APRÍL
 • Lesná pedagogika (beseda s odbornými pracovníkmi zo štátneho podniku OZ SEMENOLES, Liptovský Hrádok)
 • „Svetový deň povedomia o autizme“ (02.04. – pochod po obci Liptovský Ján spolu so ŠZŠI)
 • „Deň Zeme“ (22.04. – zber a separovanie odpadkov v obci + výzdoba plota)
 • „Veľká noc“ – tvorivé dielne s klientmi Klubu dôchodcov L. Mikuláš
MÁJ 
 • „Moja mamička“ – tvorivé dielne
 • Bábkové divadlo – podľa aktuálnej ponuky
 • Školská spevácka súťaž
 • „Veselo s gitarou“ – téma: Jar
JÚN
 • Deň na kolesách (v rámci dopravnej výchovy)
 • MDD (hry, súťaže a občerstvenie v areáli ŠMŠI)
 • Koncoročný školský výlet – podľa aktuálnej ponuky

Poznámka:

 • školské aktivity, ktoré sa nedajú dopredu naplánovať a môžu byť v ponuke počas školského roka, budú operatívne aktualizované v jeho priebehu,
 • hippoterapia sa bude realizovať 1x do mesiaca počas školského roka a canisterapia podľa aktuálnych potrieb detí a žiakov.

Ročný plán aktivít v ŠMŠI Liptovský Ján

Školský rok 2017/2018

MESIAC

AKTIVITA

SEPTEMBER

 • Lesná pedagogika (Učenie hrou s odbornými pracovníkmi zo štátneho podniku OZ SEMENOLES, Liptovský Hrádok)

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUÁR

 • „Športujeme v zime!“ (hry a súťaže vonku)

FEBRUÁR

 • „Ľúbim ťa“ (tvorivé dielne)
 • Karneval (program pre deti a rodičov)

MAREC

APRÍL

 • „Svetový deň povedomia o autizme“  (02.04. – pochod po obci Liptovský Ján spolu so ŠZŠI)
 • „Deň Zeme“ (22.04. – zber a separovanie odpadkov v obci)
 • Veľkonočné tradície (tvorivé dielne s rodičmi)

MÁJ 

 • Besiedka pre mamičky (detský program, rozdávanie darčekov pre mamičky)
 • „Učíme sa o hasičoch“ (beseda s pracovníkmi dobrovoľného hasičského zboru – DHZ Liptovský Mikuláš)

JÚN

 • Bezpečne na prázdniny (beseda s preventistkou štátnej polície)
 • Medzinárodný deň detí (hry, súťaže a občerstvenie v areáli ŠMŠI)