Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Aktivity

Ročný plán aktivít v ŠMŠI Liptovský Ján

Školský rok 2018/2019

KAŽDÚ STREDU – Záujmový krúžok – Dramatoterapia (DRAMATKO)

MESIAC AKTIVITA
SEPTEMBER
 • „Veselo s gitarou“ – téma: JESEŇ
 • Návšteva Galérie v obci Liptovský Ján
 • „Švábkafest“ – zemiakový deň (ochutnávky jedál zo zemiakov, zemiakové odtlačky na tričká a pod.)
OKTÓBER
 • Rodičovské stretnutie (plenárne)
 • Zdravé dni v škole – výroba ovocných šalátov (pod vedením fitnesky Dominiky Multáňovej)
 • Návšteva Klubu dôchodcov ku dňu Medzinárodného dňa starších osôb (vystápenie žiakov, resp. tvorivé dielne)
 • Zber a hrabanie lístia v areáli ŠMŠI
NOVEMBER
 • „Staráme sa o svoje telo“ (pod vedením zdravotnej sestry ŠZŠI, resp. zdravotnej sestry detskej doktorky)
 • Zdravé dni v škole – výroba zeleninových šalátov (pod vedením fitnesky Dominiky Multáňovej)
 • Výroba lampiónov + večerný pochod
 • „Hravo s dopravou“ – dopravné stanoviská v interiéry, resp. v exteriéry ŠMŠI (podľa počasia)
DECEMBER
 •  Tvorivé dielne s rodičmi (vyrábanie vianočných pozdravov a vianočných ozdôb)
 • Pečenie vianočných koláčov (medovníky, koláče z lineckého cesta) – tvorivé dielne s klientmi Klubu dôchodcov
  L. Mikuláš
 • Návšteva Mikuláša + vianočná besiedka
 • „Veselo s gitarou“ – téma: ZIMAPečenie medovníčkov a koláčov z lineckého cesta
JANUÁR
 • „Športujeme v zime!“ (hry a súťaže vonku)
 • Návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
 • Tvorivé dielne na tému: „Moje ruky varia rovnako dobre ako tvoje“ (pod vedením Ivana Rusinu z relácie: Moja mama varí lepšie ako tvoja)
FEBRUÁR
 • Tvorivé dielne detí: „Valentín v škole“
 • Karneval (program pre deti a rodičov)
 •  „Remeselníci“ – návšteva galérie, resp. prednáška starších ľudí z Klubu dôchodcov o remeslách, ktoré sa
  realizovali v minulosti (prútené koše, drotovanie a pod.)
MAREC
 • Prevencia šikanovania (beseda s preventistkou štátnej polície)
 • Návšteva liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
 • Vystúpenie žiakov k Medzinárodnému dňu učiteľov
 • „Veselo s gitarou“ – téma: JAR
APRÍL
 • „Deň naopak“ – kreatívny deň s deťmi pri príležitosti prvého apríla (oblečenie si pyžama, opačne oblečené
  ponožky, topánky a pod.)
 • Lesná pedagogika (beseda s odbornými pracovníkmi zo štátneho podniku OZ SEMENOLES, Liptovský Hrádok)
 • „Svetový deň povedomia o autizme“ (02.04. – pochod po obci Liptovský Ján spolu so ŠZŠI)
 • „Deň Zeme“ (22.04. – zber a separovanie odpadkov v obci + výzdoba plota)
 • „Veľká noc“ –tvorivé dielne s klientmi Klubu dôchodcov L. Mikuláš + výzdoba stromov veľkonočnými vajíčkami
MÁJ 
 • Zdravý životný štýl (beseda s fitneskou Dominikou Multáňovou )
 • „Moja mamička“ – tvorivé dielne
 • „Deň s hasičmi“ (beseda s pracovníkmi dobrovoľného hasičského zboru – DHZ Liptovský Mikuláš)
 • „Čo všetko som dokázal“ (galéria v škole)
 • 10. výročie založenia ŠMŠI – vystúpenie detí ŠMŠI a žiakov I. triedy ŠZŠI
JÚN
 • Dopravná výchova: Stoj! Pozor! Voľno! (beseda s preventistkou štátnej polície, resp. návšteva dopravného ihriska
  v Liptovskom Hrádku pod vedením preventistu MsP L. Hrádok)
 • MDD (hry, súťaže a občerstvenie v areáli ŠMŠI)
 • Návšteva galérie v obci, resp. v meste
 • „Veselo s gitarou“ – téma: LETO
 • Koncoročný školský výlet – prehliadka biofarmy vo Východnej
 • školské aktivity (spevácka súťaž, recitačná súťaž a pod.) budú operatívne aktualizované v priebehu školského roka,
 • hippoterapia sa bude realizovať 1x do mesiaca počas školského roka, canisterapia priebežne,
 • bylinková záhrada bude vybudovaná na začiatku jarného obdobia.

Ročný plán aktivít v ŠMŠI Liptovský Ján

Školský rok 2017/2018

MESIAC

AKTIVITA

SEPTEMBER

 • Lesná pedagogika (Učenie hrou s odbornými pracovníkmi zo štátneho podniku OZ SEMENOLES, Liptovský Hrádok)

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

JANUÁR

 • „Športujeme v zime!“ (hry a súťaže vonku)

FEBRUÁR

 • „Ľúbim ťa“ (tvorivé dielne)
 • Karneval (program pre deti a rodičov)

MAREC

APRÍL

 • „Svetový deň povedomia o autizme“  (02.04. – pochod po obci Liptovský Ján spolu so ŠZŠI)
 • „Deň Zeme“ (22.04. – zber a separovanie odpadkov v obci)
 • Veľkonočné tradície (tvorivé dielne s rodičmi)

MÁJ 

 • Besiedka pre mamičky (detský program, rozdávanie darčekov pre mamičky)
 • „Učíme sa o hasičoch“ (beseda s pracovníkmi dobrovoľného hasičského zboru – DHZ Liptovský Mikuláš)

JÚN

 • Bezpečne na prázdniny (beseda s preventistkou štátnej polície)
 • Medzinárodný deň detí (hry, súťaže a občerstvenie v areáli ŠMŠI)