Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Triedy

TRIEDY ŠMŠ 
školský rok 2018/2019

Trieda I. – AUTISTICKÁ TRIEDA
Mgr. Jana MADLIAKOVÁ, učiteľ ŠMŠ 
Ing. Janka RAČKOVÁ, asistent ŠMŠ

 1. Patrik Gurecký 1.ročník A.variant
 2. Jakub Navrátil
 3. Samuel Kubáň
 4. Dominik Adlér
 5. Patrik Martiniak
 6. Milan Krivda

Trieda II. 
Bc. Eva MULTÁŇOVÁ, učiteľ ŠMŠ
Martina ZÁBRANSKÁ KUBOVÁ, DiS, asistent učiteľa ŠMŠ

 1. Teodor Juráš
 2. Matej Pončák
 3. Matúš Baraňai
 4. Martin Smiešny
 5. Michal Stupka 
 6. Martin Paluga
 7. Matias Jágerčík
 8. Tomáš Tréger

Trieda III. 
PaedDr. Lucia DULANSKÁ, učiteľ ŠMŠ

 1. Alex Puška
 2. Jakub Stupka
 3. Natália Lukáčová
 4. Tomáš Tomko
 5. Tomáš Grygár
 6. Alex Kuchta 
 7. Sebastián Juráš
 8. Oliver Kamenický

Trieda IV.
Mgr. Lucia ŠIMÁKOVÁ, učiteľ ŠZŠ, 1. ročník ŠZŠ

 1. Laura Nela Ballonová, 1.A.variant
 2. Tereza Dovalová, 1.A.variant
 3. Aladár Berki, 1.A.variant
 4. Vanesa Pacherová, 2.A.variant
 5. Timotej Šrámek, 3.A.variant

VÝCHOVNÉ SKUPINY ŠMŠ 
školský rok 2018/2019

I. výchovná skupina – LIENKY
PhDr. Ivana DOBÁKOVÁ

 1. Laura Nela Ballonová – denná dochádzka 
 2. Tereza Dovalová – denný pobyt
 3. Aladár Berki – mesačný pobyt
 4. Vanesa Pacherová – týždenný pobyt
 5. Timotej Šrámek – denná dochádzka

II. výchovná skupina AUTISTI – ŽABKY
Bc. Gabriela VYŠNÁ DV, Viera SOKOLOVSKÁ PV

 1. Patrik Gurecký – dvojtýždenný pobyt
 2. Jakub Navrátil – denná dochádzka
 3. Samusel Kubáň – týždenný pobyt
 4. Dominik Adler – denná dochádzka
 5. Patrik Martiniak – týždenná dochádzka
 6. Milan Krivda – týždenná dochádzka
 7. Teodor Juráš – týždenná dochádzka
 8. Sebastián Juráš – týždenná dochádzka
 9. Jakub Stupka – týždenná dochádzka

III. výchovná skupina – STONOŽKY 
Iveta CELENGOVÁ DV, Silvia FAJČÍKOVÁ PV

 1. Matej Pončák – denná dochádzka (dopoludnia)
 2. Matúš Baraňai – denná dochádzka
 3. Martin Smiešny – denná dochádzka
 4. Tomáš Grygar – denná dochádzka
 5. Michal Stupka – týždenný pobyt
 6. Alex Puška – denná dochádzka
 7. Natália Lukáčová – týždenný pobyt
 8. Tomáš Tomko – denná dochádzka
 9. Martin Paluga – denná dochádzka
 10. Alex Kuchta – denná dochádzka
 11. Oliver Kamenický – týždenná dochádzka
 12. Matias Jágerčík – denná dochádzka
 13. Tomáš Tréger – denná dochádzka