Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Ďakujeme !

Chceme poďakovať firme HOŠKO za poskytnutie autobusovej dopravy.

Vďaka Vám deti a žiaci našej školy prežili 16. 10. 2014 krásny výlet v ZOO Bojnice.