Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Poďakovanie

Chceme sa aj touto formou POĎAKOVAŤ za poskytnutie daru v podobe dvoch televízorov, ktoré nám denne pomáhajú pri skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach našej ŠZŠMŠI Liptovský Ján.
Zo srdca ďakujeme firme so sídlom v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája 2070 – CD – profil s.r.o.

cd-profil