Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Vzdelávaním k integrácií „Veselé terapie“

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna v Liptovskom Jáne ďakuje Nadácií Volkswagen Slovakia za finančnú podporu pre našu škôlku. Vďaka finančným prostriedkom sa v školskom roku 2018/2019 môžu realizovať terapie pre naše deti, ktoré podporia všestranný rozvoj ich osobnosti.