Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

POĎAKOVANIE

Chceme sa aj touto formou POĎAKOVAŤ za umožnenie realizácie projektu Logopedická miestnosť vďaka ktorej je každodenný život našich detí ľahší.