Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Školský klub detí, školský internát

(Stránka sa pripravuje)