Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Fotogaleria Odlož mobil a prejdi sa s priateľmi

,,Správam sa bezpečne na internete”
Deti dnes trávia veľa času na internete,či už hraním hier alebo navštevovaním rôznych sociálnych stránok. So žiakmi A variantu sme si na vyučovacej hodine-informatiky hovorili o nástrahách IKT,prezerali si projekty a zamerali sme sa na kyberšikanu.