Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Psychologický servis

Psychológ zariadenia sa zaoberá dieťaťom od prvej hodiny jeho prijatia.

Príjem dieťaťa – vstupné vyšetrenie
Formy a metódy

 • a) určenie biorytmu
 • b) určenie potreby spolupráce s etopédom, špeciálnym pedagógom, rehabilitačným
  pracovníkom, sociálnym pracovníkom , klinickým psychológom, pedopsychiatrom a
  iné
 • c) psychologická prevencia – vytváranie v spolupráci so sociálnym pracovníkom,
  špeciálnym pedagógom, zdravotníkom, rehabilitačným pracovníkom a iné
  strategických plánov pomoci dieťaťu zvládať bežné, nečakané situácie v živote
  ako aj komplexný vplyv smerom k pozitívnym zmenám v jeho správaní.
 • d) sústavne monitoruje žiaka z hľadiska osobnostného, poznávacieho, emocionálneho
  a sociálneho vývinu. Zvýšenú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení,
  žiakom s poruchami správania, žiakom ktorý sa nachádzajú v krízových a
  životných situáciách. 
 • e) je súčasťou celodenného prežívania dieťaťa, ktoré v záujme komplexného
  pozitívneho rozvoja ovplyvňuje požadovaným smerom
 • f) intenzívna spolupráca so sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom (učiteľ,
  vychovávateľ), zdravotným pracovníkom, rehabilitačným pracovníkom, logopédom,
  etopédom