Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Šk. rok 2012/2013