Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Exkurzie, výlety a vychádzky

Plán na šk. rok 2018/2019

VYCHÁDZKY

MESIAC  PLÁN VYCHÁDZOK
SEPTEMBER
 • Vychádzka v obci Liptovský Ján – priame pozorovanie prác v záhrade / polia na jeseň (PRV, VEU)
OKTÓBER
 • Vychádzka – zber gaštanov, zber listov (PRV)
 • Príroda v jeseni – pozorovanie prírodných zmien (VEU, VYV)
 • Púšťanie šarkanov (PRV, TEV)
NOVEMBER
 • Lampiónový pochod v obci s vyrobenými lampiónmi v škole (PRV, VYV)

DECEMBER
 •  „Prichádza zima“ – pozorovanie znakov zimného obdobia (VEU, TEV, HUV)
JANUÁR
 • Športovanie v zime – vychádza do prírody, zimné športy (TEV, VEU)
FEBRUÁR
 • „Spoznávame remeslá“ – remeselnícke práce v minulosti a ich využitie pre život ľudí (PRV, VEU)

MAREC
 • Vychádzka do mesta Liptovský Mikuláš – pri príležitosti návštevy
  mestskej knižnice (SLJ, VEU, TEV)
 • Pozorovanie prírodných dejov na začiatku jari – cyklus stromu (VEU,
  VYV)
APRÍL
 • Pochod v obci Liptovský Ján (02.04.) – pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme“ (VEU, TEV)
 • „Deň Zeme“ (22.04.) – zber a separovanie odpadkov v obci Liptovský Ján (TEV, VEU, PRV)
 • Pozorovanie rastlín v prírode (VEU, PRV, VYV)
 • Môj rodný kraj (VEU)
MÁJ 
 • Pozorovanie prác v záhrade (PRV, VEU)
 • Vychádzka do prírody (VYV, VEU)
JÚN
 • Zmeny v prírode s prichádzajúcim letom (VEU, VYV, PRV)

 • Zber púpavy v prírode (VYV, PRV, TEV)

VÝLETY

MESIAC  PLÁN VÝLETOV
SEPTEMBER
 • „Drevené kráľovstvo“ – výstava vyrezávaných sôch na tému: Starojánski zemepáni / priame pozorovanie prác rezbárov v obci Liptovský Ján (PRV, VEU, TEV)
OKTÓBER
 • Výlet do mesta (Liptovský Mikuláš) – návšteva Klubu dôchodcov pri príležitosti Medzinárodného dňa starších osôb (VEU, HUV, SLJ)
NOVEMBER
 • „Hravo s dopravou“ – priame pozorovanie dopravných situácií v meste Liptovský Mikuláš (PRV, VEU, TEV)

DECEMBER
 • Kultúrne podujatie podľa ponuky mesta, resp. obce (VEU, HUV)
JANUÁR
 • Zimné hry v okolitej prírode (TEV)
 • Výlet do mesta Liptovský Mikuláš pri príležitosti návštevy Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (VEU)
FEBRUÁR
 • Výlet do mesta – návšteva klientov Klubu dôchodcov pri príležitosti spoznávania remesiel (PRV, VEU)

MAREC
 • Výlet do mesta – návšteva mestskej knižnice + spoznávanie ďalších dôležitých objektov v meste (SLJ, VEU, PRV)
APRÍL
 • Výlet do mesta Liptovský Hrádok – návšteva OZ Semenoles (VEU, PRV, TEV)

MÁJ 
 • Prírodovedný, resp. vlastivedný výlet podľa aktuálnej potreby žiakov (VEU, TEV)
JÚN
 • Návšteva dopravného ihriska v Liptovskom Hrádku pod vedením preventistu MsP L. Hrádok)

 • Koncoročný školský výlet – prehliadka biofarmy vo Východnej 

EXKURZIE

MESIAC  CIEĽ EXKURZIÍ 
SEPTEMBER
 • Návšteva galérie v obci L. Ján – spoznávanie výtvarného umenia cez vystavené výtvarné diela rôznych autorov (VYV)

OKTÓBER
 • Poznávanie a rozlišovanie jednotlivých druhov ovocia a zeleniny – tvorivé dielne (výroba ovocných šalátov) s majsterkou vo fitness Dominikou Multáňovou (PRV, VEU)
NOVEMBER
 • Exkurzia do ambulancie detskej doktorky, resp. zdravotnej sestry podľa možností do mesta, resp. do ambulancie zdravotnej sestry našej školy (VEU, PRV)

DECEMBER
 • „Spoznávame vianočné tradície a zvyky“ spolu s členmi Klubu dôchodcov v Liptovskom Mikuláši (VEU, PRV, VYV, HUV)

JANUÁR
 • Návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši (VEU, PRV, TEV)
FEBRUÁR
 • Návšteva galérie, resp. prednáška starších ľudí z Klubu dôchodcov – na tému remeslá v minulosti / prútené koše, drôtovanie a pod. (PRV, VEU, VYV)

 • Tvorivé dielne detí: „Valentín v škole“ (PRV, VYV)

MAREC
 • Návšteva mestskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši – zoznámenie sa s knihami, ich starostlivosťou a pod. (PRV, SLJ)
APRÍL
 • Exkurzia do štátneho podniku OZ SEMENOLES v Liptovskom Hrádku – beseda v rámci lesnej pedagogiky (PRV, VEU, TEV)

MÁJ 
 • „Deň s hasičmi“ – beseda s pracovníkmi dobrovoľného hasičského zboru Liptovský Mikuláš (PRV, VEU, TEV)
 • „Čo všetko som dokázal“ – galéria v škole (VYV, PRV)
 • Tvorivé dielne v Liptovskom Mikuláši (PRV, VYV)
JÚN
 • Návšteva galérie v obci, resp. v meste (VEU, PRV, TEV)