Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Odborné okienko

Logopedická intervencia:

Školský logopéd:
Mgr. Katarína Mičudová

Neurobiofeedback:

Certifikovaný odborný pracovník:
PhDr. Ivana Dobáková

Problematika detí s poruchami autistického spektra

Externý odborný pracovník:
Mgr. Alena Žabková
(psychologička, riaditeľka CPPPaP Kysucké Nové mesto)

 

V školskom roku 2018/2019 sa plánuje odborné zameranie na:

  • edukáciu detí a žiakov s ADHD, s poruchami učenia a správania,
  • problematiku stravovacích návykov,
  • rozvoj verbalizácie u detí s autizmom,
  • rozvoj programu: vizual reading.