Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Odborné okienko

Logopedická intervencia:

Školský logopéd:

 • Mgr. Katarína Mičudová
 • Mgr. Beáta Jantošová
  (odborná logopedická starostlivosť zameraná na diagnostiku, prevenciu a terapiu porúch komunikačných schopností u detí a žiakov, na diagnostiku laterality a metodiku písania)

Neurobiofeedback:

Certifikovaný odborný pracovník:

 • PhDr. Ivana Dobáková

Problematika detí s poruchami autistického spektra

Externý odborný pracovník:

 • Mgr. Alena Žabková
  (psychologička, riaditeľka CPPPaP Kysucké Nové mesto)

 

V školskom roku 2019/2020 sa plánuje, resp. pokračuje odborné zameranie na:

 • edukáciu detí a žiakov s ADHD, s poruchami učenia a správania,
 • problematiku stravovacích návykov,
 • rozvoj verbalizácie u detí s autizmom,
 • INPP terapiu neuromotorickej nezrelosti,
 • bazálnu stimuláciu pod dohľadom odborne vyškolených pracovníkov,
 • pravidelné tréningy neurofeedbacku a biofeedbacku pod dohľadom certifikovaného pracovníka,
 • liečebnú procedúru cez Kneippov chodník vybudovaný priamo v areáli školy.