Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Denný program detí

Režim dňa v ŠMŠI I., II., III.

06.30 h – 07.15 h Preberanie detí, budíček, osobná hygiena, príprava detí na presun do jedálne na raňajky
07.15 h – 07.30 h Raňajky, podávanie liekov a návrat do ŠMŠI
07.30 h – 08.00 h Ranné hry a hrové činnosti

08.00 h – 08.30 h

Nácvik sebaobslužných činností ŠMŠI I., ŠMŠI II., ŠMŠI III.

08.30 h – 09.00 h

Pohybové a relaxačné cvičenia ŠMŠI I., ŠMŠI II., ŠMŠI III.

09.00 h – 09.20 h Osobná hygiena, stolovanie v triede – desiata
09.20 h – 10.00 h Edukačné aktivity ŠMŠI I., II., III.
10.00 h – 11.00 h Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku alebo náhradná činnosť pri nepriaznivom počasí, príprava a presun do jedálne
11.00 h – 11.30 h Obed, stolovanie v jedálni
11.30 h – 12.00 h Návrat do ŠMŠI, osobná hygiena, príprava na odpočinok
12.00 h – 13.00 h Odpočinok, odovzdanie detí

Režim dňa v ŠMŠI VMV

Režim dňa počas pracovných dní

12,30 h – 14,00 h aktívny odpočinok, relaxácia – odovzdanie detí o 13,00 h
14,30 h – 15,00 h olovrant
15,00 h – 16,15 h záujmová činnosť, osobná hygiena detí
16,30 h – 17,00 h večera
17,00 h – 17,45 h hry, oddych, sledovanie TV
17,45 h – 18,30 h večerná hygiena, kúpanie
19,00 h kľud na lôžku, odovzdanie detí nočnej službe

Režim dňa počas soboty, nedele a voľných dní

08,00 h – 08,30 h budíček, vstávanie, hygiena
08,30 h – 09,00 h raňajky
09,00 h – 10,00 h záujmová činnosť, hry
10,00 h – 10,15 h desiata
10,15 h – 11,15 h vychádzka
11,15 h – 11,30 h osobná hygiena
11,30 h – 12,00 h obed
12,00 h – 12,30 h osobná hygiena, sebaobslužná činnosť
12,30 h – 14,30 h aktívny odpočinok
14,30 h – 15,00 h olovrant
15,30 h – 17,00 h záujmová činnosť
16,45 h – 17,00 h večera
17,00 h – 17.45 h hry, oddych, sledovanie TV
17,45 h – 18,30 h večerná hygiena, kúpanie
19,00 h kľud na lôžku, odovzdanie detí nočnej službe

Mgr.Vladimír KLEMENT
riaditeľ školy